وبسایت رسمی ژئوپلیتیک دریایی تحت نظارت کارشناسی ارشد ژئوپلیتیک مجید بابایی با آدرس اینترنتی www.AmirAva.ir در دسترس عموم می باشد / این پروژه تحت نظارت مهندس شاهرخ صالحی برنامه نویسی شده است .